Ön Bilgilendirme Formu & Mesafeli Satış Sözleşmesi

1) Ürün teslim masrafları ürün bedeline dahil değildir. Kargo ve teslim masrafları ALICI tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti ürün başına 10,00 TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI’nın belirtmiş olduğu adreste, ALICI’ya elden teslim edilerek gerçekleştirilecektir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

2) Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir.

3) ALICI, 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma bildirimi cayma hakkı süresi dolmadan “www.plutoartstudio.com” de yer alan iletişim sayfasındaki iletişim formu üzerinden veya “info@plutoartstudio.com” e-posta adresine sipariş numarası ve iletişim bilgileri ile birlikte cayma isteğini belirten bir e-posta göndererek gerçekleştirilebilmektedir. Cayma hakkı kapsamında iade bedeli 14 (ondört) gün içerisinde ALICI’ya iade edilecektir.

ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

  1. a) ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. b) Tesliminden sonra zarar görmüş, tekrar satılabilir özelliğini yitirmiş olan mallara ilişkin sözleşmeler.

4) ALICI şikayet ve itirazları: Siparişe ve/veya siparişe konu ürüne ve/veya sipariş ile ilgili herhangi bir konuda şikayetin olması durumunda, şikayetler, “www.plutoartstudio.com” internet sitesinde iletişim kısmında belirtilen iletişim bilgileri ve/veya iletişim formu vasıtasıyla SATICI’ya iletilebilmektedir. İletilen şikayet başvuruları derhal kayda alınmakta olup, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede ALICI’nın şikayet başvurusunda belirtmekte olduğu iletişim bilgileri üzerinden ALICI’ya geri dönüş sağlanacaktır.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR VE KONU

SATICI : SERVER AKTAŞ

Ticari Ünvanı : NUOVA TASARIM OFİSİ SERVER AKTAŞ

Adresi : Acıbadem Mah. Bağ Sokak No: 5 Dükkan : 3 Topçuoğlu Apartmanı
Kadıköy / İstanbul

Telefon : 0535 356 58 63

E-mail : info@plutoartstudio.com

 

İşbu sözleşme www.plutoartstudio.com internet sitesinden (bundan sonra İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır) ürün (bundan sonra ÜRÜN/ÜRÜNLER olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) ile satıcı firma NUOVA TASARIM OFİSİ SERVER AKTAŞ (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda doldurulan, ÜRÜN ile ilgili özelliklerin, nitelik – niceliğinin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat usül – şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

MADDE 1. CAYMA HAKKI

 

1.1. SATICI, ALICI’ ya, ALICI’ nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ÜRÜN’ ü teslim aldığı tarihten veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ÜRÜN’ ü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ÜRÜN’ ü geri almayı taahhüt eder.

 

1.2. Cayma hakkının kullanılması için belirtilen süre içinde, “www.plutoartstudio.com” üzerinden iade formunun doldurularak SATICI’ ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ÜRÜN’ ün SATICI’ ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI’ ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

 

1.3. İade edilecek ÜRÜNLER’ in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

 

1.4. ALICI’ nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ÜRÜNLER’ de ve genel olarak ÜRÜN kullanıldığında ALICI cayma hakkını kullanamaz.

 

MADDE 2. GENEL HÜKÜMLER

 

2.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ’ nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

 

2.2. ÜRÜN, ALICI’ nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 10 (on) gün içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir.

 

2.3. ÜRÜN, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

2.4. ALICI, ÜRÜN’ ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN’ de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN’ ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

2.5. İNTERNET SİTESİ’ nden alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan işbu Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir.

 

2.6. ALICI’ nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ÜRÜN’ ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Teslimattan önce ÜRÜN bedeli SATICI’ ya ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ÜRÜN’ ü teslim etmeyebilir.

 

2.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 (üç) gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ ya ait olmak üzere SATICI’ ya iade edilir. SATICI’ nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve herhülakarda saklıdır.

 

2.8. ÜRÜN’ ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 (on) günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’ yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 (on) gün içinde ALICI’ ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

 

2.9. ALICI ÜRÜN ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini SATICI iletişim kanalları ile SATICI’ ya bildirebilir.

 

MADDE 3. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

 

Bu Sözleşme’ den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’ nın ve SATICI’ nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

İşbu (3) üç ana maddeli Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler

Gizlilik Sözleşmesi

Bu beyan “www.plutoartstudio.com” gizlilik politikasını içerir. “www.plutoartstudio.com”  web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız.

“www.plutoartstudio.com” üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi “www.plutoartstudio.com” ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler üyelik ve satış sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, “www.plutoartstudio.com”, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

“www.plutoartstudio.com”  üyesi olduğunuz veya üyeliksiz alışveriş yaptığınız andan itibaren haftalık bilgilendirme bültenleri e-posta adresinize gönderilecektir. Dilediğiniz zaman bu bülten gönderiminde değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakkınız bulunmaktadır.

Bu e-postaların içeriği, satışını yaptığımız markalar ile ilgili olarak yapılacak tüm kampanyalar, indirim fırsatları, ürün, müşteri memnuniyetinin tespiti amacıyla gönderilecek bültenler ve bilgilendirmelerden oluşmaktadır.

Sitemizden alışveriş yaparak veya ürünler hakkında beni ara bilgi formunu doldurarak veya şirket e-posta adreslerimizden bilgi talebinde bulunduğunuzda size e-bülten, e-posta, telefon ve SMS aracılığıyla ulaşmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 Bit şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlarda ele geçirilmesi önlenmiştir. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için sitemizdeki iletişim bölümünden bize e-mail gönderebilirsiniz.